Osteri

Osteri

Joka päivä

Tänä vuonna Sidewaysin kuvataiteesta vastaa Sini Pelkin, Taneli Rautiaisen, Kati Ruohomäen ja Hermanni Saarisen muodostama työryhmä. Työryhmä rajaa Nordikselle kuvataiteelle tilan, jossa esitetään hienovarainen ja stimuloiva kokonaisuus.

Taiteilijat ovat osa vuonna 2017 perustettua yhdeksän hengen Osteri-työryhmää, johon kuuluu taiteentekijöitä ja -toimijoita eri taiteiden aloilta. Osterin tavoitteena on toimia taiteen kentällä raikkaalla tavalla ja kysyä missä, miten ja millä ehdoilla aikamme taidetta tulisi esittää.

Osterin kuratoiman taidetilan löydät Jäähallin takakäytävältä Black Boxin ja Theatren väliseltä alueelta.

TAITEILIJAT:

Sini Pelkki työskentelee valokuvan ja liikkuvan kuvan parissa. Näkemisen ja katsomisen subjektiivisuus on keskiössä hänen teoksissaan, joissa hahmot, objektit ja maisemat muuntuvat moniselitteisiksi narratiiveiksi. Pelkin työskentely kulkee aina tilaa kohti, jolloin teokset saavat (lopullisen) muotonsa. Marraskuussa 2018 julkaistu Arranged Lines on Sini Pelkin ensimmäinen kirjamuotoinen teos. 

sinipelkki.net


Taneli Rautiaisen teokset rakentuvat tilalliselle ajattelulle. Teoksissa yhdistyvät kuvanveisto, arkkitehtuuri ja tilallisuus.  Immateriaalisten keinojen, kuten valon ja äänen käyttö kuvanveiston välineenä kiehtoo häntä. Veistoksen materiaalilähtöisyys saa uuden ulottuvuuden, kun materiaali muuttuu käsin koskettamattomaksi. 

tanelirautiainen.blogspot.com
 

Kati Ruohomäen työt liikkuvat sanojen, kuvien ja jonkinlaisen tekemisen/ei-tekemisen välimaastoissa. Hän haluaa purkaa pakonomaista tarvetta luoda merkityksiä ja ylläpitää identiteettiä ja siksi hän käyttää toista, sanojen takana olevaa kieltä. Hänellä ja kuraattori Maija Kasvisella on yhteinen Taide ja Elämä-podcast, jossa he keskustelet taiteesta ja elämästä :—))

www.katiruohomaki.com


Hermanni Saarinen hyödyntää moninaisia materiaaleja, kuvia ja esineitä taiteellisessa työskentelyssään. Materiaalit ja esineet muodostavat assosiatiivisia merkitysverkostoja ja ovat vuorovaikutussuhteessa toistensa ja katsojan kanssa. Usein teos syntyy ruumiillisesta tunteesta tai ruumiin asennosta suhteessa sisäisiin tuntemuksiin. Saarinen on kiinnostunut peilihermosolujen toiminnasta ihmisen kyvyssä ymmärtää ja käsitellä kuvia ja taideteoksia. 

www.hermannisaarinen.com